Odpovědi na soutěžní otázky

Odpovědi na soutěžní otázky

1 - c           2 - a            3 - a (podle mě)              4 - b           5 - c